Parafia Plac Szembeka Grochów Parafia Najczystszego Serca Maryi Grochów
 • W niedziele i święta
  7:00  8:30  9:30  11:00  12:30  18:00  20:00
 • W dni powszednie
  7:00  7:30  8:00  18:00

Słowo proboszcza

Moi kochani parafianie!

W 2015 roku przypada 90-ta rocznica powstania naszej parafii. To niezwykle ważny czas dla całej naszej wspólnoty. Zostało podjętych wiele prac na polu gospodarczym i duszpasterskim przede wszystkim po to, by wyrazić Panu Bogu wdzięczność za istnienie naszej świątyni i jak najlepiej przygotować się do obchodzenia uroczystości Jubileuszowych.

Jak co roku chcemy odwiedzić Was w waszych domach w czasie tzw. Kolędy. Wraz z duszpasterzami parafii Najczystszego Serca Maryi pragniemy razem z Wami uczestniczyć w waszych niepokojach, smutkach i radościach. Wizyta duszpasterska jest okazją do tego by razem się pomodlić i podziękować Bogu i sobie wzajemnie za wspólne budowanie wspólnoty parafialnej oraz porozmawiać o tym, co dla Was ważne i trudne.

Składam Panu Bogu dzięki za każdego z Was, którzy macie swój wkład w budowanie tej wspólnoty zarówno w charakterze materialnym, jak też i duchowym. Polecamy Was, kochani, w naszych modlitwach. Niech to wspólne świętowanie Jubileuszu pogłębi naszą wiarę w Chrystusa, który przyszedł na świat, żeby objawić nieskończoną miłość Ojca niebieskiego. Niech Duch Święty Was odnawia, odnawia Wasze rodziny, odnawia naszą parafię, a Matka Boża wspiera Wasze kroki i podtrzymuje w codziennej wierności Ewangelii.

Niech Dobry Bóg Wam błogosławi.

Z nadzieją na dalsze budowanie wspólnoty

Ksiądz Prałat Krzysztof Ukleja z duszpasterzami

W trakcie wizyty kolędowej Wasze domy będą odwiedzać:

 • Ks. Zbigniew Płochocki
 • Ks. Jarosław Sikorski
 • Ks. Roger Gładki
 • o. Krzysztof Kulhawiec SSCC
 • o. Artur
 • Dk. Daniel Filipowicz
 

Modlitwa naszych czasów

Strzeż nas Panie, abyśmy nie byli:
tymi, którzy dużo mówią, a nie podejmują niczego,
tymi, którzy podejmują wszystko, a niczego nie kończą,
tymi, którzy zawsze obiecują, a nigdy nie dotrzymują słowa,
tymi, którzy nic nie robią, a wciąż krytykują,
tymi, którzy ubolewają nad okrucieństwem obecnych czasów
i ludzkim egoizmem, a nie podejmują niczego,
by wspomagać innych,
tymi, którzy marzą, by otrzymywać, a nic nie dawać,
tymi, którzy umieją prosić, a nie chcą dziękować.
 

Podziękowanie

Kochani Parafianie !

Pokój Chrysta niech będzie z Wami !

Chciałbym Wam z głębi serca podziękować za Waszą troskę i za budowanie naszej wspólnoty parafialnej w wymiarze duchowym i materialnym. Bogu niech będą dzięki za tych wszystkich, którzy włączają się w życie wspólnoty poprzez ucestnictwo w niedzielnej Eucharystii, w nabożeństwach, adoracjach, w niesienie pomocy chorym i głodnym, angażują się w naszych zespołach parafialnych. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej wiele osób odczuwa pragnienie budowania świątyni Boga, zarówno tej w cescu jak i tej materialnej przez troskę o jej piękny wygląd.

Więcej…
 

Nasz adres

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najczystszego Serca Maryi
Chłopickiego 2
04-314 Warszawa
Diecezja warszawsko-praska, dekanat grochowski, Warszawa Praga Południe

Telefon: (+48) 22 610 49 30
E-mail: kontakt@parafia-szembeka.waw.pl

Nr konta: PEKAO S.A. 69 1240 6074 1111 0000 4996 6127
NIP: 113-14-65-912
REGON: 040025517
Liczba mieszkańców: 18 000