Konsekracja św. Józefowi

03.02.2024

33 dniowe przygotowanie do zawierzenia św. Józefowi 

Czym dokładnie jest konsekracja, zawierzenie św. Józefowi?

Zawierzenie św. Józefowi jest uznaniem świętego Józefa za swojego Ojca duchowego. Każdy z nas może zostać duchowym synem, córką św. Józefa. To pragnienie, aby się do niego upodobnić. Dowiedziemy tego pragnienia, pokładając pełne zaufanie w jego ojcowskiej opiece, dzięki czemu będzie on mógł wspomagać nas w zdobywaniu cnót i dążeniu do świętości. Całkowite poświęcenie mu życia, konsekracja, polega na dokonaniu formalnego aktu synowskiego zawierzenia swojemu Ojcu duchowemu po to, aby mógł zadbać o nasz duchowy dobrostan i zaprowadzić nas do Boga. Człowiek, który oddaje życie św. Józefowi, pragnie być jak najbliżej swojego duchowego Ojca po to, aby przypominać go w cnocie i świętości. Św. Józef z kolei ofiaruje osobom, które mu się oddały, swoją pełną miłość, troskę, obronę i wskazówki, by dotrzeć do nieba.

Ks. Donald Calloway, autor książki, to pochodzący ze Stanów Zjednoczonych wielki czciciel św. Józefa, mariolog, członek Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia. Przyjął święcenia kapłańskie 31 maja 2003 r. w Narodowym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Stockbridge w stanie Massachusetts. Napisał i wydał w 2019 roku w Stanach, tę niezwykle cenną książkę „Konsekracja św. Józefowi”. Stworzył trzydziestotrzydniowy program przygotowania do Aktu konsekracji, poświęcenia życia świętemu Józefowi. Książka ta stała się niezbędnym zbiorem wiedzy o św. Józefie, formą przygotowania do zawierzenia się Opiekunowi Zbawiciela - św. Józefowi, na wzór przygotowania do oddania życia Jezusowi przez Maryję według Traktatu św. Ludwika de Montfort. Ks. Donald spisał w niej przygotowany przez siebie program zawierzenia św. Józefowi, a dokładnie 33 dniowy program modlitwy i rozważań nad wezwaniami z Litanii do Świętego Józefa oraz zbiór myśli ludzi Kościoła, wielu mistyków i świętych o św. Józefie. Lektura ta obejmuje wiedzę o osobie św. Józefa, o jego przywilejach, tytułach i cnotach, a zwłaszcza o jego ojcowskiej miłości do Syna Bożego i do reszty ludzkości. Książka „Konsekracja św. Józefowi” zawiera obszerny program przygotowań i konsekracji temu Świętemu przeznaczony dla pojedynczych osób, rodzin, parafii i diecezji. Metoda ta wymaga bardzo ważnego elementu - modlitwy i podobnie jak program autorstwa św. Ludwika Marii składa się z trzech części. Pierwszą wyznaczają wezwania z Litanii do św. Józefa, druga część „Cuda naszego ojca duchowego” zawiera materiały przeznaczone do czytania, by lepiej poznać św. Józefa. Ostatnia część jest szczególnie ważna, to modlitwy. Jak podkreśla ks. Calloway, akt zawierzenia św. Józefowi to broń w walce duchowej, a moc wstawiennictwa św. Józefa od lat potwierdzają liczne świadectwa. Książka ta sprzedała się już w ponad milionie egzemplarzy na całym świecie, jest dostępna w ponad piętnastu językach. W języku polskim ukazała się na początku marca 2021 roku. Lektura ta to synteza wszystkiego, co powiedziano o św. Józefie - mądrości świętych, nauczania papieży oraz rozważań teologów. A sam akt poświęcenia się św. Józefowi jest darem, który daje nam Pan Bóg, aby przeprowadzić nas przez obecny kryzys Kościoła w świecie. Wpatrujmy się więc w św. Józefa, duchowego Ojca nas wszystkich, oddawajmy się Jemu i uczmy się od Niego.