Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów
Parafia Plac Szembeka Grochów Parafia Najczystszego Serca Maryi Grochów

Rozważania parafian (18.04.2021)

Ewangelia (Łk 24, 35-48)

Dzisiejsza Ewangelia obrazuje kolejne spotkanie Zmartwychwstałego. Jezus przychodząc do zatrwożonych i ogarniętych lękiem uczniów, mówi: „Pokój Wam!” – bo wie, czego teraz najbardziej im potrzeba. Ukazuje swoje rany – daje poznać, że jest tym samym Jezusem, którego znają, który jest ich Przyjacielem. Wchodzi do ich codzienności – prosi o coś do jedzenia, spędza z nimi czas, tak jak przed śmiercią. Wyjaśnia Pisma, utwierdza w tym, że to On jest Zbawcą i Synem Bożym.

Ci którzy wcześniej zostali wybrani na Apostołów przez Mistrza z Nazaretu teraz otrzymują nowe zadanie – mają być świadkami tego, co widzieli i słyszeli. Z mocą głosić Miłość, która dała się ukrzyżować dla nas wszystkich, bez wyjątku – aby nas zbawić.

Przyjmujesz tę Miłość?

Wierzysz, że Jezus jest Twoim Zbawcą?

Czy swoim życiem dajesz świadectwo o Zmartwychwstałym?

Maria i Mariusz Makuchowie

 

Rozważania parafian (11.04.2021)

Ewangelia (J 20, 19-31)

W dniu swego Zmartwychwstania Jezus przekazuje apostołom władzę odpuszczania grzechów. Wyznacza im także misję – „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. To pośrednia zapowiedź odejścia Jezusa z tego świata do domu Ojca. Wszystkie znaki, jakie czynił Jezus przed swoją śmiercią, odtąd będą czynić Jego uczniowie. Świadkowie zmartwychwstania Jezusa w ślad za Nim mają głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu. W innych fragmentach Ewangelii Jezus zapowiada, że ci, którzy w Niego uwierzą, w Jego imię będą uzdrawiać chorych i wyrzucać złe duchy. Jednak aby tak się działo, nie wystarczy, że Jezus pokaże apostołom swoje rany i przebity bok. Aby działać z taką mocą, jak Jezus i czynić takie znaki jak On, potrzebny jest Duch Święty. „Weźmijcie Ducha Świętego!” – dziś Jezus poprzez Ewangelię kieruje te słowa także do nas. Każdy, kto poprosi, może czerpać z darów Ducha Świętego.

Monika Drwal

 

Rozważania parafian (04.04.2021)

Ewangelia (J 20, 1-9)

Dziś słyszymy o zagubieniu i przeżyciach Marii Magdaleny, która nie znalazła Pana Jezusa w grobie. O tym jak zmartwiona biegnie do uczniów, a oni podążają czym prędzej na miejsce złożenia ciała. Troska, strach o ukochaną osobę, tęsknota... A czy ja przygotowywałem się / przygotowywałam się do dzisiejszego święta? Jak wyglądał mój Wielki Post? Czy czekałem/czekałam na Jezusa? Czy tęskniłem/tęskniłam za Nim? Czy pamiętam o Zmartwychwstałym Jezusie przez cały rok, czy tylko wtedy, kiedy widzę porzucone płótna w symbolicznym grobie w okresie Wielkiej Nocy? Co to dla mnie oznacza, że mój Pan Zmartwychwstał? 

Jeśli zmarnowałem ten czas Wielkiego Postu, to zawsze jest szansa, by dziś stanąć przy pustym grobie w prawdzie, powiedzieć szczerze o tym Jezusowi i... UWIERZYĆ. 

 

Rozważania parafian (28.03.2021)

Niedziela Palmowa - Niedziela Męki Pańskiej

Pan Jezus jest bliski, aby umrzeć na Krzyżu i Zmartwychwstać. Wszystko jest zaplanowane dzień po dniu, chwila po chwili.
Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy na osiołku.
Prostota, pokora, ubóstwo.
Tak bardzo Pan Jezus chce być blisko ludzi. Ukazać swoją Chwałę Miłości i Miłosierdzia, a nie potęgę, która by wzbudzała strach i niepokój.
Najbliżej Pana Jezusa byli Apostołowie, kładli oni swoje płaszcze na osiołku, by Pan Jezus mógł na tych płaszczach zasiąść, potem byli Ci, którzy rzucali swoje płaszcze przed Jezusem, a na końcu byli Ci, którzy rzucali palmy. Trzy stopnie bliskości, by wysławiać i czcić Pana. Oddajmy więc Panu Bogu to, co od nas oczekuje, jedni więcej inni mniej.

Chwała Tobie Jezu, Królu wieków.

Monika Bagińska

 

Rozważania parafian (21.03.2021)

Pierwsze czytanie (Jr 31, 31-34), Ewangelia (J 12, 20-33)

To już V Niedziela Wielkiego Postu. Wielkimi krokami zbliżają się Święta Wielkiej Nocy! Pochylmy się nad Słowem, które daje nam PAN: I czytaniem z księgi Jeremiasza oraz Dobrą Nowiną według świętego Jana.

Jr 31, 31-34: BÓG, który jest naszym TATUSIEM pragnienie, abyśmy jako Jego najukochańsze dzieci przylgnęli do Niego całym sercem i całym sobą. Nie na 65 czy 84% tylko na 100%!!! Pragnie nas takich, jacy jesteśmy: słabi i grzeszni, ciągle nas kochając i zachęcając do wybierania dobra.

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.”

Dziękuję PANIE za dar życia, który mi dałeś.

Dziękuję za łaski, które zsyłasz każdego dnia.

Dziękuje, że mogę wzrastać w rodzinie, pracy, wspólnotach, społeczeństwie dla Twojego Imienia. Chcę żyć i umierać dla Ciebie, mój JEZU. Oczyszczaj mnie z tego co Tobie się nie podoba, abym cały należał do Ciebie.

Mariusz Makuch