Parafianie na pielgrzymce

13.08.2022
Drukuj

Nasi parafianie i ks. Proboszcz pozdrawiają z pielgrzymki do Częstochowy.