Rozważania parafian (11.04.2021)

10.04.2021
Drukuj

Ewangelia (J 20, 19-31)

W dniu swego Zmartwychwstania Jezus przekazuje apostołom władzę odpuszczania grzechów. Wyznacza im także misję – „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. To pośrednia zapowiedź odejścia Jezusa z tego świata do domu Ojca. Wszystkie znaki, jakie czynił Jezus przed swoją śmiercią, odtąd będą czynić Jego uczniowie. Świadkowie zmartwychwstania Jezusa w ślad za Nim mają głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu. W innych fragmentach Ewangelii Jezus zapowiada, że ci, którzy w Niego uwierzą, w Jego imię będą uzdrawiać chorych i wyrzucać złe duchy. Jednak aby tak się działo, nie wystarczy, że Jezus pokaże apostołom swoje rany i przebity bok. Aby działać z taką mocą, jak Jezus i czynić takie znaki jak On, potrzebny jest Duch Święty. „Weźmijcie Ducha Świętego!” – dziś Jezus poprzez Ewangelię kieruje te słowa także do nas. Każdy, kto poprosi, może czerpać z darów Ducha Świętego.

Monika Drwal