Rozważania parafian (30.05.2021)

29.05.2021
Drukuj

Niedziela Trójcy Przenajświętszej

Czytając Pismo Święte można się zastanowić w jak niezwykły sposób ludzie doświadczali Boga/Pan Bóg doświadczał ludzi. Chociażby Izrael, gdy był wyprowadzony z niewoli egipskiej - jak doświadczał Jego mocy praktycznie na każdym kroku. Niektórzy z Nim rozmawiali, niektórzy go widzieli w postaci gorejącego krzewu czy obłoku prowadzącego lud przez pustynię. 

W Nowym Testamencie poznajemy Jezusa - Bożego Syna. Boga - Człowieka, który głosi dobrą nowinę, dokonuje licznych cudów, a przez swoją mękę śmierć i zmartwychwstanie zbawia każdego człowieka w każdym czasie pokonując piekło, śmierć i szatana. 

Jezus po swoim zmartwychwstaniu nie zostawił ludzi samych. Nie jesteśmy sami! Nie musimy się bać! Jezus Chrystus jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. 

W jaki sposób? 

Bóg Ojciec posyła do ludzi Ducha Świętego. To On sprawia, że Jezus jest obecny między nami. Podczas każdej Mszy świętej Duch Święty czyni Jezusa obecnym pod postacią chleba i wina. Działanie Ducha Świętego powoduje, że w sposób bezpośredni obecny jest Jezus: widzimy chleb, lecz jest to Jezus.

Eucharystia jest cudownym miejscem doświadczenia obecności Jezusa. 

Prośmy Ducha Świętego, aby pomagał nam rozpoznawać obecność Boga w naszym codziennym życiu, w sakramentach, Jego Słowie i Kościele oraz w każdym spotkanym człowieku.

Maria Noculak