Rozważania parafian (11.07.2021)

10.07.2021
Drukuj

Ewangelia (Mk 6, 7-13)

Ileż zaufania i odwagi musieli mieć apostołowie, kiedy Jezus posłał ich, aby szli od domu do domu i głosili Dobrą Nowinę! Poszli - bez zapasów żywności, bez bagażu i bez pieniędzy. Któż z nas zgodziłby się, aby w taki sposób opuścić dom i wyruszyć w świat? Całkowite zaufanie Bogu to warunek, aby Bóg z całą swoją mocą działał w naszym życiu. Jak 2000 lat temu Jezus posłał w świat apostołów, tak i dziś posyła nas – do naszych rodzin, znajomych, wspólnot, sąsiadów, do naszego świata wirtualnego. W sakramencie bierzmowania otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uzdalnia do dawania świadectwa o Chrystusie. Jeżeli odpowiadamy na Jego wezwanie i pragniemy realizować wolę Bożą, Bóg sam zatroszczy się o nasze sprawy. Nie braknie nam ani jedzenia, ani ubrania, ani pieniędzy.

Monika Drwal