Rozważania parafian (29.08.2021)

28.08.2021
Drukuj

Słowo Boże pełne jest obietnic Boga Ojca danych każdemu człowiekowi. Ten, który jest bliski, zawsze obecny, prawdomówny i wierny, obiecuje coś swojemu umiłowanemu stworzeniu.

W czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa, Bóg obiecuje życie w pełni temu, kto będzie realizował je zgodnie z Bożymi zasadami, które są sprawiedliwe. Będzie on też człowiekiem mądrym i rozumnym.

W Psalmie 15 Bóg obiecuje mieszkanie w swoim domu, czyli swoją nieskończoną obecność człowiekowi prawemu, sprawiedliwemu, prawdomównemu sercem i uczciwemu. Temu, który szuka dobra bliźniego i szanuje go. Taki człowiek nigdy nie zachwieje się (Ps 15, 5), bo będzie mieszkał w Bogu. Boża obecność będzie jego codziennością.

Czytanie z Listu św. Jakuba wskazuje na Źródło każdego dobra, które człowiek otrzymuje, posiada lub odnajduje w swoim sercu. Jest nim Ojciec, w którym nie ma przemiany czy zmienności. Bóg zawsze wierny, obecny, kochający, czekający jest tożsamością człowieka, bo stworzył go (św. Jakub pisze "zrodził"!). Taka była Jego wola. Bóg chciał mojego i Twojego życia. Chciał mojej i Twojej nie tylko obecności na tym świecie, ale byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń (Jk 1,18), czyli tym, co pierwsze i najlepsze. Dlatego św. Jakub wskazuje, by ufnie przyjąć Boże słowo. Słowo, które może zbawić każdego z nas i które Bóg zaszczepił w nasze serca już w momencie stworzenia. Zaznacza, by przyjąć je i uczciwie, stanowczo realizować w swoim życiu. Apostoł wyjaśnia też, czym jest religijność, która podoba się Bogu. Nazywa ja "czystą i bez skazy". Przejawia się ona w dwóch kwestiach: trosce o sieroty i wdowy, czyli o tych, którzy nikogo nie maja oraz w wolności od tego, co oferuje świat, a nie Bóg.

Zwieńczeniem liturgii Słowa jest fragment Ewangelii św. Marka, w którym Jezus wyjaśnia, w jaki sposób realizować Boże Prawo. Faryzeuszom przywiązanym do starotestamentalnego wypełniania przepisów prawa, Syn Boży stanowczo wskazuje na prymat miłości i wagę tego, co dzieje się w sercu człowieka. Tych, którzy stosują się do przepisów prawa, ale dla samego wypełniania ich, nazywa obłudnikami. Wie, ze nie dbają oni o czystość swoich serc. Jak dodaje, to w sercu człowieka rodzi się cale zło: złe myśli, przewrotność, pycha, nieskromność, obelgi.

Agata Pniewska