Przygotowania do obchodów 100-lecia parafii

Kochani, zapraszamy. Włącz się i Ty do obchodów 100 lecia parafii.

Za dwa lata nasza parafia będzie obchodzić 100-lecie istnienia. Powstał pomysł naszego parafianina Pana Andrzeja by z pomocą parafian, żywych świadków, napisać (opracować) historię na 100-lecie parafii „Szembeka”.

Uzgodniliśmy, że zaczniemy od „typowej historii” parafii jaką już znamy, ale i uzupełnimy ją o nowe, odkrywane, zweryfikowane fakty i dokumenty. Bardzo chciałbym, aby ta historia 100 lat, była historią pisaną życiem 100 parafian, także ludzi którzy tę parafię ufundowali, zbudowali, są/byli z nią związani i o nią dbają, wpisując się swoim życiem w jej historię.

Chcę abyśmy pozbierali jak najwięcej wspomnień, biogramów, dokumentów ludzi, którzy zapisali się w pamięci, umysłach, dokumentach, w historii.

Stąd potrzeba współpracy ze wszystkimi ludźmi dobrej woli – chętnymi do podzielenia się swoimi wspomnieniami, zdjęciami, dokumentami, które posłużą nam do zrobienia w 100-lecie parafii wystawy poświęconej temu wydarzeniu, która przerodzi się w czasie kolejnych 5-6 lat do 25 lutego 2031 r. w upamiętnienie Bitwy pod Olszynką Grochowską, której Pomnikiem/Mauzoleum jest nasz Kościół.

Poniżej na przykład biogram ks. Sztuki[1], wymagający pracy i znaczących uzupełnień:

Jan Sztuka (1892-1970) - ksiądz katolicki, także znakomity radiesteta. Pochodził z Remiszewic (Remiszewice? Nie jest znane miejsce urodzenia ks. Jana Sztuki - 21.X.1892 26 XII 1970, przyda się do poszukiwań) niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego, seminarium duchowne ukończył w Warszawie, gdzie też został wyświęcony zaraz po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości. Początkowo był wikariuszem w budującej się właśnie parafii Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej, w 1924 roku Arcybiskup Warszawski kardynał Aleksander Kakowski powierzył mu utworzenie parafii Najczystszego Serca Maryi na Grochowie. Wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Grochowa w przeciągu 6 tygodni wybudował na trzymorgowym placu przy dzisiejszej ul. Chłopickiego (podarowanym przez grochowskiego przedsiębiorcę Jana Łaskiego) kościół, wykorzystując podarowane przez księcia Stanisława Lubomirskiego drewno pochodzące z rozebranej karczmy, stojącej niegdyś u zbiegu ul. Grochowskiej 161 i ul. Omulewskiej. Parafia została erygowana 25 II 1925 roku a na plebanii zorganizował również swego rodzaju centrum kulturalne (tzw. Dom Kulturalno-Oświatowy), w którym istniała sala kinowa oraz scena dla teatrów amatorskich. Już w 1931 roku podjął pierwsze próby postawienia świątyni murowanej, trzy lata później poświęcił kamień węgielny a budowa w stanie surowym została ukończona w 1941 roku. Podczas okupacji służył wsparciem AK, podczas Powstania Warszawskiego dawał schronienie żołnierzom Powstańczych Oddziałów Specjalnych "Jerzyki". 12 IX 1944 roku drewniany kościół został spalony przez wojska radzieckie zajmujące Grochów. On sam nie zobaczył tego - 22 VIII dobrowolnie dołączył do parafian (Uwaga - sprawdzić. Ktoś mówi, że było to w lipcu 1944 przed Powstaniem, wspomnienia człowieka od figury Matki Boskiej) aresztowanych przez Niemców i został wraz z nimi wywieziony na roboty. Po powrocie do stolicy zajął się odbudową parafii. Na plebanii znalazły wówczas swoją siedzibę m.in. Polskie Towarzystwo Opieki nad Sierotami po Poległych Wojskowych, Macierz Szkolna, Kasa im. Stefczyka a przede wszystkim harcerze. W 1959 roku dołączył do grona kanoników Prymasowskiej Kapituły Łowickiej. Zmarł 26 XII 1970 roku po długiej chorobie w szpitalu Grochowskim, pełniąc jednak swoje obowiązki do ostatniej chwili.

Spoczywa:
Grób w podziemiach parafii Najczystszego Serca Maryi przy ul. Chłopickiego 2

Potrzebujemy wiedzy o księdzu, który był w Szembeku w latach 1944-1946/47? gdy nie było tu księdza Sztuki.
Kronika Parafii zaczyna się 1 listopada 1924 roku i pisana jest przez ks. Jana Sztukę proboszcza.
Pierwsze wzmianki o Grochowie w historii Polski z 1372 r.  – groby na Witolinie.

Chciałbym:

 1. Ogłosić, ze coś takiego się dzieje.
 2. Zrobić 2-3 zespoły osób odpowiedzialnych z liderami:
  1. dokumenty – wystawa
  2. dokumenty – książka
  3. harmonogram prac na 26 kolejnych miesięcy
  4. finansowanie – odpowiedzialni (granty/dotacje itp.)
  5. ścieżka edukacyjna – przejście przez tory – ale również krzyż Gen. Chłopickiego
  6. inne
 3. Spróbować napisać tych 80-120 nazwisk kobiet i mężczyzn – podzielić się pracą nad tymi
 4. Zapraszać ludzi na spotkania raz w miesiącu – aby sprawdzać/weryfikować postęp prac

Proboszcz
Ks. Krzysztof Ukleja

[1] https://ulicetwojegomiasta.pl/ulica/sztuki-jana-ks (dostęp 09/12/2018)