Zaproszenie na Dożynki Diecezjalne

Wielebni Duszpasterze,
Czcigodni Diecezjanie i Goście,

W ewangelii wg. św. Mateusza, w opisie rozmnożenia chleba czytamy: „… przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: « …Każcie rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności! Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb». On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj!» Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…” (Mt 14,15-ns)

Codzienne ludzkie działanie – zakup żywności, przygotowanie posiłku… Od kilku lat wobec powtarzającej się suszy coraz lepiej rozumiemy niepokój, który może rodzić się w tej płaszczyźnie: czy aby na pewno nie grozi nam brak chleba? Z łaską Bożą wciąż możemy zbierać płody roli, chleb powszedni jest na naszych stołach, spichlerze wypełniają się plonami.

Tym serdeczniej winniśmy dziękować Bożej Opatrzności za owocne żniwa, za błogosławieństwo towarzyszące pracy rolników, sadowników i hodowców, dzięki którym wszyscy możemy cieszyć się dostatkiem żywności.

Okazją do tego dziękczynienia będą nasze Diecezjalne Dożynki, które będziemy przeżywać w niedzielę, 27 sierpnia 2023 roku. Zapraszam Was na nie serdecznie do parafii św. Stanisława BM w Postoliskach (pl. 3 Maja 17; 05-240 Postoliska), w dekanacie Tłuszcz, w powiecie wołomińskim. 

Centralną częścią uroczystości będzie Msza Święta, celebrowana o godz. 12.00. Wieńce dożynkowe przynosimy do świątyni od godz. 11.00. 

Po uroczystej Eucharystii przejdziemy w orszaku z wieńcami do Pałacu w Chrzęsnem na dalszy ciąg uroczystości dożynkowych i występy zespołów regionalnych.

Od wieków modlimy się słowami Psalmu 91 w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego Kto się w opiekę odda Panu swemu i wyznajemy z głębi serca: Iżeś rzekł Panu: “Tyś nadzieja moja, iż Bóg Najwyższy jest ucieczka twoja”. Nie padnie na cię żadna zła przygoda, ani się znajdzie w domu twoim szkoda – niech ta wspólna, ufna modlitwa zabrzmi równie donośnie także w tym roku.

Na diecezjalne uroczystości dożynkowe zapraszam w imieniu swoim, ss. prał. dra Waldemara Sierpińskiego, proboszcza parafii Postoliska i ks. kan. Roberta Kalisiaka, diecezjalnego Duszpasterza Rolników.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski