Prośba o modlitwę o powołania

Wielebni Duszpasterze,
Osoby Życia Konsekrowanego,
Czcigodni Diecezjanie,

chciałbym najpierw podziękować wszystkim za troskę o powołania kapłańskie, do życia konsekrowanego i pracy na misjach. W tym roku w naszej diecezji przyjęło świecenia diakońskie 4 alumnów Wyższego Seminarium Duchownego i 5 diakonów zostało wyświęconych na kapłanów. Z naszych wspólnot parafialnych doczekaliśmy się także powołań do zgromadzeń zakonnych – męskich i żeńskich, a także z tych wspólnot kilka osób zostało posłanych do posługi na misjach.

Wielu młodych ukończyło szkołę średnią, wieńcząc wysiłek egzaminem maturalnym. W tym czasie zarówno Ci – przed chwilą wspomniani – jak i wielu innych, młodych ludzi, zastanawia się nad podjęciem decyzji, która zaważy na całym ich życiu. Będzie to poważna próba zrozumienia swojego życiowego powołania.

Piszę te słowa mając na uwadze fakt, że wśród różnych dróg, którymi Opatrzność Boża prowadzi człowieka przez życie jest droga służby Bogu i ludziom w powołaniu kapłańskim, w życiu konsekrowanym i pracy na misjach. Im trudniejsza jest nasza codzienność – poprzez trwające wojny, nienawiść ludzką, odrzucanie wartości wyrosłych na prawie Bożym, ogólne zniechęcenie – tym bardziej potrzebni są Ci, którzy wsłuchają się w głos Pana Jezusa, naszego Zbawiciela i odkryją w sobie powołanie kapłańskie, do życia konsekrowanego czy też służby w krajach misyjnych.

Zapewniam, Najmilsi, że tych, do których Pan kieruje swoje zaproszenie jest wielu, ale potrzeba odwagi na otwarcie serca i przyjęcie daru. Zaufajcie Jezusowi w pełni.

Umiłowani, kiedy zwracamy się do Boga o łaskę nowych, dobrych powołań do służby Bożej to jednocześnie musi trwać wielka, ufna modlitwa o godne, święte, powołania małżeńskie i rodzinne. Niech trwa nieustannie modlitewne wolanie o święte żony i świętych mężów oraz święte matki i świętych ojców.

Bardzo Was wszystkich proszę – przez pośrednictwo Matki Bożej Zwycięskiej – o serdeczną przed Bogiem modlitwę we wspomnianych intencjach i z serca błogosławię.

W modlitwie o Was pamiętam

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski