Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów
Parafia Plac Szembeka Grochów Parafia Najczystszego Serca Maryi Grochów

Podziękowanie

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do głębokiego i duchowego przeżycia Triduum Paschalnego:

  • Pani Czesławie Kmieć i Zespołowi charytatywnemu za przygotowanie i obdarowanie świątecznymi paczkami podopiecznych naszej parafii. (172 paczki)
  • Braciom z Kościelnej Służby Porządkowej i Akcji Katolickiej za pomoc w rozprowadzaniu palm w ubiegłą niedzielę, a także za ich czynny udział w nabożeństwach wielkotygodniowych.
  • Liturgicznej służbie ołtarza – lektorom i ministrantom za udział podczas nabożeństw. Szczególnie P. Adamowi Polkowskiemu, P. Rafałowi Ostrowskiemu i Adamowi Grajber – naszym ceremoniarzom.
  • S. Elżbiecie i P. Iwonie Oborskiej oraz P. Rysiowi, P. Bronisławowi i P. Adamowi za dekorację naszego kościoła: ołtarza Ciemnicy i Grobu Pańskiego oraz za troskę o wygląd wewnętrzny naszej świątyni.
  • P. Adamowi – organiście oraz Scholi za oprawę muzyczną i śpiewy podczas Mszy świętych i liturgii wielkotygodniowych.
  • Kapłanom za spowiedź, przygotowanie i zaangażowanie w liturgię.
  • P. Grzegorzowi i Robertowi za pomoc w realizowaniu transmisji internetowych.
  • P. Markowi za posprzątanie kościoła i placu na Liturgię.
  • Wszystkim Parafianom i Gościom za udział w całym Triduum paschalnym.

Składamy staropolskie BÓG ZAPŁAĆ!

Ks. Krzysztof Ukleja
Proboszcz