Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów
Parafia Plac Szembeka Grochów Parafia Najczystszego Serca Maryi Grochów

Rozważania parafian (23.01.2022)

Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21)

Pan Jezus wchodzi do synagogi i zaczyna czytać. Nie czyta czytania z dnia, tylko otwiera tekst prorocki z Księgi Izajasza. Tekst, który poruszył wszystkich, dla niektórych był skandalem. Pan Jezus czytał to w odniesieniu do siebie i swojej działalności wzywając do nawrócenia, przemieniając ludzkie serca, prowadząc do Świętości. Ogłaszając Rok Łaski czyli czas Łaski nam dany od przyjścia Chrystusa pierwszego do powtórnego przyjścia Pana w Chwale Aniołów.

Później Pan Jezus mówi homilię, że te Słowa mówią o Nim. Te Słowa wypełniły się w Jezusie i jeśli ja pójdę za Jezusem to te Słowa wypełnia się we mnie, aby stać się w pełni uczniem Pana.

Trwajmy przy Panu, świadomie pogłębiajmy wiarę każdego dnia.
Miłujmy Pana, bo Pan również nas umiłował.

Czy chcesz być jak Teofil - umiłowany przez Boga?

Monika Bagińska

 

Rozważania parafian (16.01.2022)

Pierwsze czytanie (Iz 62, 1-5), psalm (Ps 96), drugie czytanie (1 Kor 12, 4-11), Ewangelia (J 2, 1-11)

Dzisiejsze czytania - zaczynając od pierwszego przez Psalm a skończywszy na Ewangelii - przypominają nam, jak szalenie nas kocha TATUŚ NIEBIESKI.
Pierwsze czytanie można podsumować w czterech słowach: odnajdywanie, nowe Imię, śluby.

Refren Psalmu głosi: "Pośród narodów głoście chwałę Pana."

Drogi bracie, droga siostro:
Czy śpiewasz dla Boga? Zaśpiewaj dzisiaj dla Niego! A może zagrasz co Ci w duszy gra?

Głoś jak ON JEST DOBRY.
    Oddaj się w ręce PANA
        Uwielbiaj

Jak wielki jest Bóg - YouTube

Drugie czytanie uświadamia a jednocześnie przypomina nam, że:
"Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra."

Ewangelia przypomina o obecności Maryi w naszym życiu. Ona z nami jest jako Dobra Mama: obecna i zawsze w łączności z SYNEM.

Zadanie: Pomodlę się za Rodziny z naszej parafii, aby były BOGIEM SILNE! :)

Mariusz, Maria i Józef Antoni Makuch

 

Rozważania parafian (09.01.2022)

Ewangelia (Łk 3, 15-16. 21-22)

Św. Jan u szczytu popularności wskazuje na Jezusa. Nie szuka próżnej chwały i wygód, ale od początku swej działalności mówi, jaki jest cel jego misji. Przygotowuje ludzi na przyjście Mesjasza i udziela im chrztu. Siebie samego uważa za niegodnego być choćby sługą Tego który ma nadejść. I właśnie do Jana, świadomego swej małości, pokornie przychodzi Jezus i prosi o chrzest. Nie pyta o przywileje; nie tłumaczy, że nie potrzebuje chrztu bo jest bez grzechu, ale wraz z całym ludem pragnie się ochrzcić. Jakże spektakularne wydarzenie musiało to być! Tłumy ludzi zobaczyły otwarte niebo, Ducha Świętego zstępującego na Jezusa i głos z nieba mówiący, że Jezus jest "umiłowanym Synem". Gdzież później - po kilku latach publicznej działalności Jezusa podziali się świadkowie Jego chrztu i objawienia Go jako Syna Bożego? Czy uwierzyli i poszli za Nim, czy może już z innym tłumem wołali "ukrzyżuj Go!"?

Monika Drwal

 

Rozważania parafian (02.01.2022)

Ewangelia (J 1, 1-18)

"Na początku było Słowo". Czym jest Słowo Boga dla mnie?

Dzięki Słowu powstał cały świat, który nas otacza. Słowo Boże ma wielką moc - jest stwórcze. Jedno Słowo Boga może spowodować, że cała Ziemia i wszystkie istoty żywe na niej mieszkające, ba nawet cały wszechświat, zniknie. To niesamowita moc, siła i twórczość. To samo Słowo Boga jest zapisane w Ewangelii. Czy zdaję sobie sprawę z tego jaką ono ma moc? A może mi spowszedniało? Może wpada jednym uchem i wypada drugim. Czy żyję tym Słowem, które słyszę co niedzielę?

Jeśli naprawdę przyjmuję Słowo Boga to Ono powinno dać mi moc i odnowienie, a także umocnienie do tego by żyć wiarą. "Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili."

To nie przypadek, że w pierwszą niedzielę Nowego Roku słyszymy właśnie te słowa. Może w tym roku, Słowo stanie się ciałem w moim życiu, czyli stanie się bardziej mi bliskie i realne, bo będę nim starać się żyć na co dzień i rozważać w swoim sercu?

Joanna Dębowiak

 

Rozważania parafian (19.12.2021)

Ewangelia (Łk 1,39-45)

Kiedy pojawia się nowe życie pod sercem kobiety, wtedy jest wielka radość, euforia, ekscytacja… Zrozumie to każda kobieta, która nosiła w swoim łonie nowego człowieka.

Dzisiejsze czytania ukazują nam radość z narodzin Mesjasza – Pomazańca Bożego, który przychodzi na świat, by wypełniać wolę Ojca.

To już niedługo!!! Za chwilę… za moment… będziemy obchodzić narodzenie Emmanuela, Boga z nami! Jak co roku, w grudniu, przychodzi ten wyjątkowy, wyczekiwany cały rok czas…

Postaw sobie pytanie:

  • Czy w czasie adwentu przygotowałeś się na Jego narodziny, na to by przyjąć Go do swego serca?
  • Z czym kojarzy Ci się pojawienie się na świecie dziecka… Jezusa?
  • Jakie emocje Ci towarzyszą? Radość, a może lęk? Jeżeli lęk – oddaj go Jezusowi, a „On sam będzie działał”.

Spotkanie Maryi i Elżbiety

Obie te kobiety wsłuchane w głos Pana, spotykają się w stanie błogosławionym. Cieszą się z pojawienia się nowego życia w sobie, które wlał w nie Duch Święty. Podziękuj dziś za dar swojego życia Bogu, swoim rodzicom…

Propozycja:
Podejdź do chrzcielnicy i pomódl się za wszystkich, którzy doprowadzili Cię do Sakramentu Chrztu Świętego i otworzyli drogę Dziecka Bożego.

Getsemani - Do Nazaretu gdzie jej dom - YouTube

Maria i Mariusz, Józio Makuch