Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów
Parafia Plac Szembeka Grochów Parafia Najczystszego Serca Maryi Grochów

Rozważania parafian (18.04.2021)

Ewangelia (Łk 24, 35-48)

Dzisiejsza Ewangelia obrazuje kolejne spotkanie Zmartwychwstałego. Jezus przychodząc do zatrwożonych i ogarniętych lękiem uczniów, mówi: „Pokój Wam!” – bo wie, czego teraz najbardziej im potrzeba. Ukazuje swoje rany – daje poznać, że jest tym samym Jezusem, którego znają, który jest ich Przyjacielem. Wchodzi do ich codzienności – prosi o coś do jedzenia, spędza z nimi czas, tak jak przed śmiercią. Wyjaśnia Pisma, utwierdza w tym, że to On jest Zbawcą i Synem Bożym.

Ci którzy wcześniej zostali wybrani na Apostołów przez Mistrza z Nazaretu teraz otrzymują nowe zadanie – mają być świadkami tego, co widzieli i słyszeli. Z mocą głosić Miłość, która dała się ukrzyżować dla nas wszystkich, bez wyjątku – aby nas zbawić.

Przyjmujesz tę Miłość?

Wierzysz, że Jezus jest Twoim Zbawcą?

Czy swoim życiem dajesz świadectwo o Zmartwychwstałym?

Maria i Mariusz Makuchowie